Naučna klasifikacija

 • Amharijanski

  PDF

  Autor : Grupa učenjaka

  Odlična knjiga koja sadrži najbitnije što musliman treba da zna od Kur’ana, tefsira, akaidsko-fikhski propisa, fadileta itd. Knjiga je podjeljena na dva dijela: Prvi dio koji se sastoji od tefsira zadnja tri džuza. Drugi dio se sastoji od propisa koja su važna i tiču se svakog muslimana, kao što su propisi tedžvida, pitanja iz akaida, dva svjedočanstva, čišćenje, namaz, zekat, hadždž i još mnogo drugih stvari poput rukje, dova, zikrova itd.

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Grupa učenjaka

  Odlična knjiga koja sadrži najbitnije što musliman treba da zna od Kur’ana, tefsira, akaidsko-fikhski propisa, fadileta itd. Knjiga je podjeljena na dva dijela: Prvi dio koji se sastoji od tefsira zadnja tri džuza. Drugi dio se sastoji od propisa koja su važna i tiču se svakog muslimana, kao što su propisi tedžvida, pitanja iz akaida, dva svjedočanstva, čišćenje, namaz, zekat, hadždž i još mnogo drugih stvari poput rukje, dova, zikrova itd.

 • Arapski

  PDF

  Autor : Grupa učenjaka

  Knjiga malog obima a velikog sadržaja. Jedna od rijetkih koja sa stotinjak stranica obuhvatila skoro sve bore života muslimana.

 • Portugalski

  PDF

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Samir Avdić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko pouka i koristi sure El-En’am (Stoka).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru Ez-Zilzal (Potres), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju komentar ajeta sa kojim počinje svaka sura u Kur’anu, osim sure Et-Tevbe (Pokajanje).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru En-Nasr (Pomoć), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru En-Nas (Ljudi), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru El-Leheb (Plamen), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru El-Humeze (Klevetnik), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru El-Felek (Svitanje), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Dževad Gološ Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru Et-Tin (Smokva), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Dževad Gološ Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru El-Ihlas (Čisto vjerovanje), suru koja vrijedi kao trećina Kur’ana, te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Dževad Gološ Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar na suru El-Inširah (Širokogrudnost), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje vrijednosti i značenja bismile.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija komentariše ajete sure Eš-Šua’ra (Pjesnici), u kojima Uzvišeni Allah objašnjava šta je to Kur’an.

 • Ruski

  RAR

  Riječ je o programu prevoda Kur’ana na ruski jezik - Fatiha i Amme džuz, a CD je, u biti, produkt Kompleksa Kralja Fahda za štampanje Mushafa pri Medini. CD je jednostavan za koristiti i slušati, poseban je po rivajetu Hafs od Asima s više učača. Također, u mogućnosti ste slušati (za one koji znaju ruski) prevod na ruskom, uz mogućnost ponavaljanja ajeta ili određen broj ajeta kako bi izgovor bio bolji a hifz jači. Ovo zadnje je dobro došlo za djecu. Inače, CD je namjenjen za svakog muslimana koji želi da nauči Fatihu i Amme džuz, a pogotovo onima koji znaju ruski jezik kao bi spoznali značenja ajeta. Da biste mogli instalirati ovaj CD, downloadujte ga u potpunosti (sve dijelove stavite u jedan folder), zatim kliknite na (ru_CD_Quran.part1.rar), a zatim setup.exe i to je to. Ako želite spržiti CD kako biste uručili svakom ko ima potrebu za njim, učinite ovako: Obilježite sve .rar foldere, zatim ih extraktujte putem programa Winrar i spržite na CD.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Enes Julardžija Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar prve sure iz Kur’ana za koja se još zove i majka Knjige, i koja je odlikovana mnogobrojnim osobenostima od kojih je i njeno učenje na svakom namazu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.

Stranica : 8 - Od : 1
Vaše mišljenje