Tumačenje sure El-Asr

Opis

Kratki komentar kratke sure iz zadnjeg džuza Kur’ana za koju ulema kaže da je samo ona objavljenja bila bi nam dovoljna, a to je sura El-Asr.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu