معلومات المواد باللغة العربية

Broj naslova: 6

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju zašto je islam strogo zabranio svaki vid kamate.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija govori o jednom od najvećih velikih grijeha, i njegovim posljedicama, kako po pojedinca tako i po kompletno društvo, a to je kamata.

 • Bosanski

  PDF

  Jedna od velikih pošasti savremenog doba jeste i raširenost kamatnog poslovanja u svijetu, čak i kod mnogih muslimana. Ovaj letak nam ukazuje na veličinu grijeha kamatnog poslovanja, vrste kamate, propise vezane za njih i alternativna rješenja koja nam islam nudi.

 • Bosanski

  Predavač : Safet Kuduzović

  Propis kamate u Islamu, dokazi zabrane iz Kur’ana i Sunneta.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Safet Kuduzović

  Propis kamate u Islamu, dokazi zabrane iz Kur’ana i Sunneta.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Safet Kuduzović

  Propis kamate u Islamu, dokazi zabrane iz Kur’ana i Sunneta.

Stranica : 1 - Od : 1