Naučna klasifikacija

معلومات المواد باللغة العربية

El-Murdžije

Broj naslova: 1

  • Bosanski

    PDF

    Autor : Galib Ali Avadži Prijevod : Grupa učenjaka

    Rekao je Ibn Kesir da je razlog naziva murdžija ovim imenom jeste što su dali prednost govoru nad djelom, tj. ’stavili’ ga iza. Ima ih veliki broj grupa i grupacija. El Ešari ih je nabrojao 12 a najpoznatiji su murdžije fakihi i murdžije filozofi.

Stranica : 1 - Od : 1