Naučna klasifikacija

Aprilska šala (laž)

Stranica koja sadrži cjelokupni materijal stranice koji je relativno vezan za aprilsku šalu.

Broj naslova: 2

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje