معلومات المواد باللغة العربية

Razumijevanje Kur’ana, negove vrijednosti te adabi njegova čitanja i pamćenja

Broj naslova: 32

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu koje mjesto u čovjekovom životu pripada Kur’anu, i kako se pravilno ophoditi prema njemu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju šta znači rad po Allahovoj vjeri.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdurrahman Kujević Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu poslušajte nekoliko blagodati Allahove, subhanehu ve te’ala, Knjige – Kur’ana plemenitog.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi o vrijednosti Kur’ana i njegova čitanja, uz pomen obaveznosti držanja propisa u njemu spomenutih, i praktikovanja u svakodnevnom životu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Najveća milost i Allahova blagodat koju je dao ljudima jeste Njegova Knjiga, koju je objavio Svome Poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Knjiga koja je uputa svjetovima. Knjiga koja sadrži sve što je potrebno čovjeku da uspije na ovom, a i na budućem svijetu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko stvari koje bez ikakve sumnje dokazuju i pokazuju uzvišenost i veličinu Allahove knjige Kur’ana plemenitog.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdurrahman Kujević Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom predavanju, kolika je zapravo važnost Kur’ana u životu muslimana, kao i koja nagrada čeka ona koje je Allah Uzvišeni, iz Svoje milosti prema njima, počastio da nauče Kur’an napamet, ili druge podučavaju Kur’anu.

 • Bosanski

  PDF

  Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti Kur’ana, onoga ko čita Kur’an i radi po njemu, izučavanja Kur’ana i podučavanja njemu, onoga ko vješto uči Kur’an, okupljanja radi učenja Kur’ana, druženja sa Kur’anom, slušanja Kur’ana, postupanja po Kur’anu, uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana, sure El-Fatihe, sure El-Ihlas, sura El-Felek i En-Nas, sure El-Bekare, oporuke Kur’anom, i učenja Kur’ana.

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Senad Crnkić

  Mnogobrojni šerijatski tekstovi govore o vrijednosti čitanja kako cijelog Kur’ana, tako i određenih kur’anskih sura, pa čak i pojedinih ajeta. U Buharijinom Sahihu bilježi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur’an - poduči se Kur’anu - a zatim druge podučava njemu." U dva Sahiha - kod Buharije i Muslima - bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, a onaj koji uči Kur’an zastajući i osjećajući pri tome poteškoću, njemu pripadaju dvije nagrade", tj. ovom učaču pripada jedna nagrada za učenje Kur’ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća pri tome.

 • Bosanski

  MP4

  Kratki video prikaz nekoliko ajeta i hadisa o vrijednosti Kur’ana, učenja i isčitavanja.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Zakir Naik

  Kratko video predavanje o Kur’anu kao posljednjoj Allahovoj objavi.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Zakir Naik

  Kratko video predavanje o Kur’anu kao posljednjoj Allahovoj objavi.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Zakir Naik

  Kratko video predavanje o Kur’anu kao posljednjoj Allahovoj objavi.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte vrijednost Kur’ana i njegova čitanja uz pomen nekih propisa vezanih za njih.

 • Bosanski

  PDF

  Mnogobrojni šerijatski tekstovi govore o vrijednosti čitanja kako cijelog Kur’ana, tako i određenih kur’anskih sura, pa čak i pojedinih ajeta. U Buharijinom Sahihu bilježi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur’an - poduči se Kur’anu - a zatim druge podučava njemu". U dva Sahiha - kod Buharije i Muslima - bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, a onaj koji uči Kur’an zastajući i osjećajući pri tome poteškoću, njemu pripadaju dvije nagrade", tj. ovom učaču pripada jedna nagrada za učenje Kur’ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća pri tome.

 • Bosanski

  PDF

  Spomenuo je pisac hadise koji uzakuju na veliku nagradu za čitanje Kur’ana te je naglasio nekoliko bitnih adaba kojima se musliman mora okititi prilikom čitanja ove knjige.

 • Bosanski

  MP4

  Tefsir

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu nekoliko primjera o tome kako su ashabi, Allah je sa njima zadovoljan, shvatali i odnosili se prema Kur’anu.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdurrahman Kujević Revizija : Sedad Mandžuka

  Allah Uzvišeni je učinio da Islam bude milost za sve ljude, a posebno za vjernike. U ovom audio klipu poslušajte na koji način je Islam milost i blagostanje čak i za nevjernike.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu nekoliko hadisa, i saznajte koja nagrada pripada onome ko nauči čitati Kur’an.

Stranica : 2 - Od : 1