معلومات المواد باللغة العربية

Broj naslova: 2

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava stav Ehlu sunneta vel džema’ah spram fitne koja se desila među ashabima, nakon smrti Osmana, Allah je sa njima zadovoljan.

 • Bosanski

  PDF

  Ova knjiga je odgovor na razne podvale i laži koje su iznešene na ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kadija Ibn El-Arabi je sve prigovore koji su naveli neprijatelji ashaba, radijellahu anhum, stavio pod naslov ’kasime’ što bi značilo ’napad’ a odgovore na iste prigovore je oslovio sa ’asime’ što bi moglo značiti ’odgovor’ ili ’odbrana’, argumentirajući to iz najistinitijih i najtačnijih izvora poslije Allahove knjige. Knjiga nije izostavila nijedan prigovor bez adekvatnog odgovora. „Iščitavanjem poglavlja ove knjige očistit ćete vaše nijete i sačuvati srca od zlobe u pogledu onih o kojima ova knjiga govori. Vi nećete primiti jedan dinar pa čak ni dirhem ako niste sigurni u njegovu originalnost, čistoću i nepotvorenost. Pa kako onda da prihvatate vijesti o prvacima ovog ummeta i selefa od onih koji nemaju vjerskog ugleda niti su pravedni u stručnom smislu te riječi?“ (Kadi Ebu Bekr)

Stranica : 1 - Od : 1