Naučna klasifikacija

معلومات المواد باللغة العربية

Komentari hadiskih zbirki

Broj naslova: 10

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Ikanović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu tumačenje hadisa kojeg bilježi Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je Uzvišeni Allah čist i prima samo što je čisto. On je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima, rekavši: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer Ja dobro znam što vi radite!“ Također je rekao: „O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!“ Zatim je spomenuo čovjeka koji nakon dugog puta, prašnjav i raščupan, diže ruke i moli: „O, Gospodaru, o Gospodaru!“, a hrani se od harama, pije od harama, oblači se od harama, i odgojen je na haramu. Kako da mu se Allah odazove!?“

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar jednog od najpoznatijih hadisa, hadisa za koji islamska ulema kaže da onaj tko ga želi u potpunosti objasniti, mora da objasni kompletan Šerijat.

 • Bosanski

  LINK

  Projekat koji ima za cilj da pruži jasne prijevode i pojednostavljena objašnjenja vjerodostojnih Poslanikovih hadisa https://hadeethenc.com/app/#/list-categories?lang=bs

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar jednog od najpoznatijih dijela o edebu, djela koje u sebi sadrži sve ono sa čime se treba ukrasiti svaki vjernik.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu se tumači hadis: ’Razilaženje mog ummeta je milost’, spominjući govore islamske uleme o značenju tog hadisa, kao i po pitanju njegove vjerodostojnosti.

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Malik b. Enes Prijevod : Hamid Indžić Revizija : Fuad Sedić Revizija : Sulejman Topoljak

  Muvetta je djelo ’alima koji je bio muhaddis i fekih, imam mezheba, mudžtehid kojem su učenjaci njegovog vremena posvjedočili da je bio prvak u fikhu i hadisu koji je bio obdaren ogromnim intelektualnim kapacitetom i koji je uspio ovladati objema naučnim disciplinama i odlično ih ukomponovati. Mnogi islamski autoriteti su kazali sve najljepše o ovom djelu, hvaleći ga i dajući mu najveće ocjene. Muvetta je zapisana sredinom drugog stoljeća po Hidžri i to je prvo fikhsko-hadisko djelo . Metodu imama Malika su kasnije preuzeli i razradili čuveni ’alimi poput: Abdullaha ibnul-Mubareka, Buharije, Muslima, Ebu Davuda, Et-Tirmizija, En-Nesaija, Ibnul-Madždže... Ovo je rivajet Muhammeda ibnul-Hasena koji je bio učenik imama Ebu Hanife i Ebu Jusufa, učitelj imamu Šafi’iji.

 • Bosanski

  PDF

  Odlična knjiga u kojoj je pisac komentarisao zbirku hadisa ’Džamiul ulumi vel hikem’ od Ibn Redžeba el-Hanbelija.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko predavanja na temu kometara hadisa iz Sahiha Muslima.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko pouka i propisa koje možemo izvući iz hadisa o čovjeku iz Benu Israila koji je ubio 100 ljudi pa poželio da se pokaje.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Huseinbašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Serijal predavanja koja sadrže kratki komentar na hadise iz knjige Rijadu-s-salihin.

Stranica : 1 - Od : 1