Komentar hadisa Džibrila, alejhi selam

Opis

Komentar jednog od najpoznatijih hadisa, hadisa za koji islamska ulema kaže da onaj tko ga želi u potpunosti objasniti, mora da objasni kompletan Šerijat.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu