Komentar hadisa Irbada b. Sarije, radijellahu anhu

Opis

Komentar veoma poznatog hadisa u kojem se pominje da će doći do razlaza u Ummetu Allahova Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, te šta je izlaz iz takve situacije?

Download
Vaše mišljenje