معلومات المواد باللغة العربية

Broj naslova: 12

 • Bosanski

  PDF

  Ovaj članak govori o vrijednostima spominjanja Allaha u životu muslimana, i ulozi zikra u zadobijanju Allahove zaštite i pomoći u svakoj prilici.

 • Bosanski

  PDF

  Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti spominjanja Allaha i sjećanja na Ahiret kroz ajete i vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Senad Crnkić

  Nekoliko ajeta iz Kur’ana i hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju na vrijednosti i koristi zikra i sjećanja na Allaha Uzvišenog.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Samir Avdić Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko koristi slavljenja i spominjanja Allaha Uzvišenog, te upozorenje na posljedice ostavljanja istog.

 • Bosanski

  PDF

  Jutarnji i večernji zikr

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje korist i blagodati stalnog zikra i spominjanja Allaha.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko koristi slavljenja i spominjanja Allaha Uzvišenog, te upozorenje na posljedice ostavljanja istog.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija komentariše Kur’anski ajet u kome se spominje kazna za one koji brane boravak u Allahovim kućama.

 • Bosanski

  MP4

  Prijevod : Senad Muhić Revizija : Ersan Grahovac

  Kada vidiš onog ko čini sedždu nekom mimo Allaha… kada vidiš onog ko ne ide u džamiju, niti uči Kur’an… kada vidiš onog ko ne može hoditi, čuti, vidjeti… kada vidiš onoga ko se pokušava ubiti zbog siromaštva, bolesti, brige… kada vidiš onoga čije je srce ispunjeno zlobom i mržnjom… kada vidiš onoga ko je izgubio svoju majku, oca, sina, sestru… kada vidiš onoga ko ne može da posti, da udijeli sadaku, da učini umru… kada sve to vidiš, reci: „Elhamdulillah, nisam od njih…“

 • Bosanski

  PDF

  Autor u ovom članku govori koji je to jutarnji i večernji zikr, šta se izgovara u nedaći, šta se kaže u strahu, šta se kaže pri susretu sa neprijateljem, kako se dovi protiv tlačitelja, šta kaže onaj ko bude nadvladan, šta govori i čini ko učini grijeh, kako dovi onaj ko ima dug, kako dovi onaj koga snađe velika ili mala nesreća, kako se dovi da bi se odagnao šejtan i njegove vesvese, kako se dovi u srdžbi, kako se dovi u srdžbi, kako se dovi kada se ustaje sa mjesta na kojem se sjedilo, šta se kaže kada se čuje kukurikanje pjetla, revanje magarca i lavež pasa, šta se kaže onom ko se posavjetuje a on se nakon toga uzoholi, šta se kaže kada se počne uklanjati negativnost i loše djelo, šta se kaže onom ko ti učini kakvo dobro, šta se kaže prilikom viđenja ranih plodova, dova koja se uči prilikom iznenađenja i radosti, dova koja se uči kada se podigne vjetar, dova koja se uči kada se vide oblaci i kiša, šta se kaže nakon što kiša padne, dova koja se uči za svog slugu, šta kaže onaj ko želi pohvaliti nekog od muslimana, šta kaže onaj ko želi pohvaliti nekog od muslimana.

 • Bosanski

  PDF

  Autor u ovom članku govori o vrijednosti zikra, mudrosti čestog spominjanja Uzvišenog Allaha, vrstama zikra (s aspekta dijelova tijela onoga ko čini zikr), opisu zikra i dove, specifičnostima zikra, Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, uputama o zikru, koristima zikra, dobrim djelima koja vječno ostaju, vrijednosti sijela na kojima se spominje Allah, kazni onom ko se okrene od spomena Svevišnjeg Allaha.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Aljo Cikotić Revizija : Sedad Mandžuka

  Vrijednost spominjanja Allaha Uzvišenog, vrste i koristi iz šerijatskih tekstova.

Stranica : 1 - Od : 1