Reci: „Elhamdulillah“

Reci: „Elhamdulillah“

Opis

Kada vidiš onog ko čini sedždu nekom mimo Allaha…
kada vidiš onog ko ne ide u džamiju, niti uči Kur’an…
kada vidiš onog ko ne može hoditi, čuti, vidjeti…
kada vidiš onoga ko se pokušava ubiti zbog siromaštva, bolesti, brige…
kada vidiš onoga čije je srce ispunjeno zlobom i mržnjom…
kada vidiš onoga ko je izgubio svoju majku, oca, sina, sestru…
kada vidiš onoga ko ne može da posti, da udijeli sadaku, da učini umru…
kada sve to vidiš, reci: „Elhamdulillah, nisam od njih…“

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: