Vrijednosti i koristi zikra

Opis

Ovaj članak govori o vrijednostima spominjanja Allaha u životu muslimana, i ulozi zikra u zadobijanju Allahove zaštite i pomoći u svakoj prilici.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Vrijednosti i koristi zikra

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Senad Crnkić

  2015 - 1436

  ﴿ أهمية الذكر وفوائده ﴾

  « باللغة البوسنية »

  سناد تسرنكتش

  2015 - 1436

  Vrijednosti zikra

  Svaki musliman treba da zna i razumije vrijednost zikra ili spominjanja Allaha Uzvišenog, jer je zikr od najljepših djela i ciljeva koji nas približuju našem Gospodaru.

  Allah Uzvišeni je na mnogo mjesta u Kur'anu naredio vjernicima da Ga spominju, da Ga se sjećaju i pohvalio je najljepšom pohvalom sve one koji budu ustrajavali na tom putu.

  Rekao je Allah Uzvišeni: O vi koji vjerujete, spominjite Allaha jako mnogo.[1]

  I rekao je: I oni koji Allaha mnogo spominju i one žene koje Allaha mnogo spominju, Allah im je pripremio oprost i veliku nagradu.[2]

  Iz pomenutih ajeta razumijemo da je Allah Uzvišeni naredio vjernicima da Ga se mnogo sjećaju, jer je vjernik u velikoj potrebi za Allahom i za onim što je kod Njega od nagrade, milosti i oprosta.

  S druge strane pomen vrijednosti zikra u sunnetu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogobrojan i pojašnjava koristi i fadilete zikra koje će imati svako ko ustrajava na ovom velikom djelu.

  Muslim bilježi u svome Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Pretekli su (vas) el-muferridun!“ „A ko su oni, o Allahov Poslaniče?“ – rekli smo. Rekao je: „Oni koji Allaha mnogo spominju (zikre) i one žene koje Allaha mnogo zikre.“[3]

  Bilježi Buharija u svome Sahihu od Ebu Musa'a el-Eš'arija, radijallahu anhu, od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Primjer onog ko spominje (prisjeća i zikri) svoga Gospodara i onog koji Ga ne spominje, je poput primjera žive i mrtve osobe.“[4]

  Pomenuti ajeti i govor Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ukazuju na vrijednost zikra, ustrajavanje na njemu i vrijednosti osoba koje se Allaha prisjećaju i spominju Ga u svim svojim stanjima.

  Koristi zikra

  Zikr je od onih djela čija je korist velika i mnogobrojna.

  Učenjaci su napisali mnogo djela u kojima su pojasnili koristi zikra i spominjanja Allaha, tako da su neki pomenuli i do stotinu koristi, od kojih je najveća korist zaštita i pronalazak utočišta od prokletog šejtana, kao što je došlo u hadisima Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  Bilježi imam Ahmed i Et-Tirmizi u svome Sunenu kao i Hakim u svom djelu Mustedreku od El-Harisa el-Eš'arija, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Allah Uzvišeni je naredio Jahjau b. Zekerija pet stvari da radi po njima, kao što je naredio i sinovima Israila pet stvari da rade po njima...“, te je Jahja, alejhi selam, sakupio ljude u el-Mesdžidul-aksa i rekao im da mu je Allah naredio pet stvari po kojima treba da radi pa ih je i on njima naredio, pa je između ostalog rekao sljedeće riječi: „Naređujem vam da spominjete Allaha, jer primjer toga je poput primjera čovjeka koji bježi ispred brzog neprijatelja sve dok ne dođe do čvrste i jake tvrđave, pa u njoj nađe utočište (sklonište). Isto tako, vjernik ne može da se zaštiti od šejtana osim sa spominjanjem Allaha Uzvišenog.“[5]

  [1] Prijevod značenja sure El-Ahzab, 41.

  [2] Prijevod značenja sure El-Ahzab, 35.

  [3] Hadis bilježi Muslim u svome Sahihu, 2676.

  [4] Hadis bilježi Buhari u svome Sahihu, 6407.

  [5] Hadis bilježi imam Ahmed u Musnedu, 4/202, Et-Tirmizi u svom Sunenu, 2863, kao i Hakim u Mustedreku, 1/117-118, 1/421, i Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim u svom djelu Sahihul-džami', 1724.