معلومات المواد باللغة العربية

Osnove tefsira

Broj naslova: 4

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko primjera i načina na koji su ashabi, Allah je sa njima zadovoljan, tumačili Kur’an.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje nekoliko Kur’anskih primjera koji opominju one koji izvrću Allahove riječi i propise.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar pojedinih ajeta iz Kur’ana uz oslonac na skraćenu verziju tefsira od ibn Kesira rahimehumullah.

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Grupa učenjaka

  Nešto malo više o tefsiru Allahove knjige. Knjiga sadrži uvod u nauku tefsira i tu je komentar nekoliko ajeta. Item se može koristiti kao dobar pomagač u školama, mektebskoj nastavi kao i medresama.

Stranica : 1 - Od : 1