Tefsir ashaba

Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko primjera i načina na koji su ashabi, Allah je sa njima zadovoljan, tumačili Kur’an.

Download
Vaše mišljenje