Zbog čega su ashabi uspjeli ?

Opis

U ovom audio predavanju daija spominje dva primjera iz kojih se vidi zbog čega su ashabi, Allah je sa njima zadovoljan, uspjeli uzdići i ovu vjeru i islamski ummet.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: