Zbog čega islamski ummet nije uspio ?

Opis

U ovom audio predavanju daija objašnjava zbog čega islamski ummet u ovom našem vremenu nije uspio vratiti svoj ponos i ugled.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje