Odgovornost islamskog ummeta

Opis

U ovom audio predavanju daija o tome zbog čega je islamski ummet izgubio, i u šta je svijet zapao stagnacijom muslimana.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje