Tefsir ashaba i tabiina

Predavač : Muhamed Porča

Opis

Koga zanima tefsir i nauke Kur’ana na pravom je mjestu. Predavanje je na temu koliko i kada se uzima tefsir ashaba i tabi’ina za dokaz uz još neke dodatke vezane za nauku tefsira.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje