Tumačenje sure El-Kijame

Opis

Kratki komentar na suru El-Kijame (Kijametski dan), te pomen nekoliko koristi i propisa koji se mogu uzeti iz sure.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu