Razmišljanje u Kur’anu

Opis

U ovom audio predavanju spominje i komentariše nekoliko ajeta u kojima Allah Uzvišeni podstiče na razmišljanje.

Vaše mišljenje