معلومات المواد باللغة العربية

Broj naslova: 20

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdurrahman Kujević Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava šta znači i podrazumijeva svjedočenje da je samo Allah istinski bog, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija govori o vratima spasa od džehennemske vatre, a to je: iskreno izgovoren šehadet koga prate djela.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulvaris Ribo Predavač : Sedad Mandžuka Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu komentar šestog hadisa iz skraćene verzije Muslimove zbirke hadisa, u kome se objašnjava da li je u borbi dozvoljeno ubiti nevjenika nakon što formalno izgovori La ilahe illellah, te da je obaveza suditi ljudima prema vanjštini, a stvarnost srca zna samo Allah.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajete u ovom audio klipu šta znači i podrazumijeva riječ La ilahe illellah.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio klipu koji su to uslovi ili šartovi koje je potrebno ispuniti da bi riječi šehadeta: „Svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allah, i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik“ bile ispravne.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio klipu definiciju tevhida.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  Saznajte u ovom audio predavanju koji su to temelji na kojima počiva islam, iz koji se jasno vidi da je to jedina istinska vjera, i milost Allaha Uzvišenog svjetovima.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava značenje šehadeta da je samo Allah istinski bog i da je Muhammed, alejhi selam, njegov rob i poslanik.

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Irfan Klica

  Brošura nam ukratko objašnjava osnovne stvari u islamu, upoznavajući nas sa pet islamskih ruknova, sa konceptom obožavanja Boga u islamu kao i sa šest glavnih imanskih načela. Također nam ukratko govori o smislu života, i sve nam to predstavlja na jasan, jednostavan i lahak način.

 • Bosanski

  PDF

  Šta znači šehadet da nema boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik?

 • Bosanski

  DOC

  Da li „La ilahe illallah“ ili svjedočenje da nema istinskog boga koji zaslužuje da bude obožavan mimo Allaha Jedinog, Koji nema ortaka, obuhvata tevhid rububijjeta i tevhid imena i svojstava, ili samo tevhid ubudijjeta? Pitam jer sam pročitao o značenju La ilahe illallah da znači da ne postoji nešto što se obožava s pravom osim Allaha, da priznajem i da budem ustrajan na ibadetu Allahu Jedinom i da izbjegavam ibadet bilo kome drugom; i da je to značenje koje trebam imati na umu kada izgovaram ove riječi, kada želim da se pokajem, pa da li je moj šehadet krnjav zato što u mislima nemam prisutnog tevhida rububijjeta i tevhida imena i svojstava, uz napomenu da ja vjerujem u njih, pa da li je moja tevba ili pokajanje ispravno?

 • Bosanski

  PDF

  Moje pitanje se tiče teme jedne hutbe gdje je imam govorio o jednoj riječi, i rekao je da ta riječ ima svoje uslove. Učenjaci su ih spomenuli oko devet ili slično tome, kako bi insan bio u mogućnosti ući u Džennet. I rekao je da samo izgovaranje riječi nije dovoljno. Htio sam da više saznam o tim uslovima. On je spomenuo neka poput: prvo – znanje (el-ilm) o riječi, drugo – čvrsto uvjerenje (el-jekin), pa da li znate nešto o tome? I da li ste u mogućnosti da mi predstavite ostatak uslova? Vaša pomoć će mi biti, inšallah, od velikog značaja.

 • Bosanski

  PDF

  Molimo da pojasnite šartove ili uslove La ilahe illallah (znanje, ubjeđenje itd.).

 • Bosanski

  PDF

  Ovaj članak na veoma kratak način pojašnjava značenje kelimei-šehadeta.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte veoma korisno predavanje na temu značenje dva šehadeta i koji su uslovi istih?

 • Bosanski

  MP4

  Peti rukn, hadž Allahovoj kući ko je to u mogućnosti

 • Bosanski

  MP4

  Četvrti rukn, post ramazana

 • Bosanski

  MP4

  Treći rukn, izdvajanje zekata

 • Bosanski

  MP4

  Drugi rukn, uspostavljanje namaza

 • Bosanski

  MP4

  Prvi rukn, dva šehadeta

Stranica : 1 - Od : 1