Šartovi La ilahe illellah

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu koji su to uslovi ili šartovi koje je potrebno ispuniti da bi riječi šehadeta: „Svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allah, i da je Muhammed Njegov rob i Poslanik“ bile ispravne.

Download
Vaše mišljenje