Naučna klasifikacija

 • Bosanski

  LINK

  Projekt je osmišljen za pružanje uređenog rječnika islamskih pravnih izraza i njihov prijevod na svjetske jezike

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Senad Muhić

  Ova knjiga na veoma jednostavan način pojašnjava način pisanja i izgovor arapskih slova i brojeva .

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Grupa učenjaka

  Odlična knjiga, veoma stara štampa, super sadržaj...od veoma rijetkih knjiga na internetu. Ako želiš da naučiš arapski jezik kao i učenici današnjih medresa, došao si na pravo mjesto.

 • Arapski

  MP3

  Predavač : Jasir en Nešmi

  Definitivno najpoznatiji metn u gramatici arapskog jezika, komentarisan od strane raznih komentatora, šta više radi se po njemu u fakultetu Islamskih univreziteta po cijelom islamskom svijetu.

 • Arapski

  PDF

  Lijepa knjiga, kratkog sadržaja, obrađuje mesele gramatike arapskoga jezika. Pisac Abdulaziz el Mubarek neka mu se Allah smiluje.

 • Bosanski

  PDF

  Autor : Nurko Karaman

  "Nesrazmjera između duge i bogate tradicije učenja arapskog jezika u nas i velike oskudice u udžbeničkoj i uopće printčnoj literaturi prijeko potrebnoj za to iznenađujuća je. Interesovanje za učenje toga svjetskog jezika, na kome je nastao i značajan dio bošnjačke kulturne baštine, osjetno je povećano posljednjih godina - od njegovog uvođenja u osnovne i srednje škole, preko mnoštva popularnih kurseva, do sve većeg priliva studenata koji se opredjeljuju za studijski pristup arapskom jeziku i arapskoj kulturi uopće. Vjekovna povezanost bošnjačke kulture s arapsko-islamskom stalno se obogaćuje novovremenom ekonomskom saradnjom i našom strateškom upućenošću na zemlje arapskoga jezičkog područja. Najzad, arapski je i jezik Objave, te je on zbog toga uvijek jedan od glavnih predmeta u medresarna i u visokoškolskim islamskim teološkim institucijama."

 • Bosanski

  Po prvi put na internetu objavljujemo ovu knjigu. Veoma odlična i korisna knjiga svakom ko želi da nauči arapski jezik, ili da otputuje u arapski svijet. Podjeljena je na nekoliko dijelova, svaki dio sadrži određeni broj rečenica na arapskom vezane za određenu situaciju, kao što je trgovina, bolnica, putovanje, aerodrom itd. Tu je i transkripcija na naš jezik uz prevod.

 • Somalijanski

  PDF

  Stranica koja sadrži prevod nekih rijči iz somalskog na arapski jezik.

 • Somalijanski

  PDF

  Riječnik koji je nazvan Muhtarus Sihah.

 • Arapski

  PDF

  Autor : Sibevejh

  Elektronska knjiga u formatu chm, sadrži teme iz gramatike arapskog jezika. Pisac je čuveni Sibevjeh.

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje