• Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdussamed Bušatlić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje događaj u kome jedan razboriti dječak govori istinu u lice Hadžadžu ibn Jusufu, namjesniku i vojskovođi muslimana.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Abdulmelik Bašić Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušate u ovom audio klipu, stvarnu istinu o da’wi koja se šalje pismima, u kojem se spominju lažni hadisi, te nagrade onima koji to pismo proslijede na 13 mjesta.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Samir Avdić Revizija : Sedad Mandžuka

  I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: "O narode moj, slijedi one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu! Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, a ja bih tada bio u pravoj zabludi; ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!" I bi rečeno: "Uđi u Džennet!" – a on reče: "Kamo sreće da narod moj zna zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!" (Jasin: 22-27).

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Allah, tebareke ve te’ala, vjernicima u Kur’anu navodi najljepše primjere, i kaziva najljepše priče i događaje, kako bi puku uzeli i čvrsto kroz Dunjaluk hodili, znajući da je Allah uvijek na strani vjernika.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju savjete Lukmana, alejhi selam, koji je poznat po oštroumnosti i mudrosti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte nekoliko poučnih priča i nepobitnih činjenica koje svako dijete treba da zna, a i svaki odrasli musliman, kako bi mogao da izgradi svoj život i, odgoji svoju djecu, na ispravnim i nepobitnim islamskim temeljima i ubjeđenjima.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  Čovjek treba da iz svega što se oko njega dešava uzme pouku. Tako može vidjeti da je Allahovo obećanje koje je dao vjernicima istinito, a isto tako vidjeće da je obećanje koje je dao nevjernicima takođe istinito.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Muhamed Porča Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija tumači prvih osam ajeta iz sure El-Isra (Noćno putovanje), u kojima nas Allah Uzvišeni obavještava o nekim događajima koji su se desili u prošlosti, kao i o nekim događajima koji će se tek desiti u budućnosti.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Elvedin Pezić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija spominje priču o pobožnjaku od izraelćana, koji se zvao Džurejdž.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija opominje novotare kroz događaj sa narodom koji se o subotu ogriješio, i bio pretvoren u svinje i majmune.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija objašnjava propis pričanja poučnih priča u mesdžidima, svejedno bile one utemeljene ili ne.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija komentariše ajete sure Eš-Šu’ara, u kojima Allah opisuje događaj uništenja faraona i vojske njegove.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija prepričava šta je Allah Uzvišeni naredio Musa i Harunu, alejhimu selam, da kažu faraonu kada su ga pozvali u ispravno vjerovanje.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio klipu daija prepričava razgovor Musa i Haruna, alejhimu selam, sa faraonom, o Gospodaru svjetova i ispravnom vjerovanju.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Jusuf Barčić Revizija : Sedad Mandžuka

  Da li ste spremni i dovoljno razumni da izvučete pouku od naroda koji su uništeni zbog svog nevjerstva? Poslušajte ovo predavanje.

 • Bosanski

  MP3

  Predavač : Nezim Halilović Revizija : Sedad Mandžuka

  Komentar nekoliko ajeta sure Lukman u kojoj roditelj savjetuje svoga sina, te su ti ajeti temelj današnje islamske pedagogije.

 • Bosanski

  PDF

  Kratka knjižica, puna prelijepih priči islamskog sadržaja...najbolje za našu djecu i omaldinu. Može poslužiti i pred spavanje.

Stranica : 1 - Od : 1