Allahova odredba židovima

Opis

U ovom audio predavanju daija tumači prvih osam ajeta iz sure El-Isra (Noćno putovanje), u kojima nas Allah Uzvišeni obavještava o nekim događajima koji su se desili u prošlosti, kao i o nekim događajima koji će se tek desiti u budućnosti.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: