معلومات المواد باللغة العربية

Broj naslova: 1

  • Bosanski

    MP3

    Predavač : Semir Imamović Revizija : Sedad Mandžuka

    Predavanje u kome daija objašnjava način na koji modernisti žele prilagoditi islam i šerijatske propise njihovim shvatanjima i željama, kako bi odgovaro savremenom dobu, a ne shavataju da je islam vjera za sva vremena.

Stranica : 1 - Od : 1