Modernističko shvatanje islama

Opis

Predavanje u kome daija objašnjava način na koji modernisti žele prilagoditi islam i šerijatske propise njihovim shvatanjima i željama, kako bi odgovaro savremenom dobu, a ne shavataju da je islam vjera za sva vremena.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje