Naučna klasifikacija

Tedžvid Kur’ana

Ova stranica sadrži materijal o pravilniku čitanja Kur’ana i izgovaranja njegovih slova ili harfova, te propise o tedžvidu i to na nekoliko svijetskih jezika.

Broj naslova: 8

Stranica : 1 - Od : 1
Vaše mišljenje