معلومات المواد باللغة العربية

Tedžvid Kur’ana

Ova stranica sadrži materijal o pravilniku čitanja Kur’ana i izgovaranja njegovih slova ili harfova, te propise o tedžvidu i to na nekoliko svijetskih jezika.

Broj naslova: 5

Stranica : 1 - Od : 1