Naučna klasifikacija

معلومات المواد باللغة العربية

Ateizam

Broj naslova: 4

 • Bosanski

  PDF

  Pisac : Ersan Grahovac

  Tekst koji: - objašnjava da je Allah sve stvorio i uredio onako kako to iziskuje Njegova apsloutno savršena mudrost, - pojašnjava razliku između Allahove kosmičke i šerijatske odredbe, - racionalno dokazuje neispravnost svakog prigovora Allahovom stvaranju i određivanju, bilo da se radi o kosmičkoj ili šerijatskoj odredbi, - pojašnjava vezu između Njegovog stvaranja i uređivanja, kao i između kosmičke i šerijatske odredbe, te koja je uloga i kakvoća svake od tih odredbi, - sažeto pobija sekularno-naturalistički pogled na svijet, - odgovara na neka često postavljana pitanja vezana za sudbinu, - objašnjava negativne posljedice nerazumijevanja ove tematike, Tekst ima za cilj formiranje ispravnog svjetonazora kod muslimana, kako bi bio oduševljen i zapanjen savršenstvom i skladom u Allahovom stvaranju i određivanju, i predao se svom Gospodaru srca ispunjenog strahopoštovanjem i smirajem, istinski Ga obožavajući.

 • Bosanski

  PDF

  Radim za čovjeka koji je ateista. Da li je dozvoljeno da radim za tu osobu. Dobroćudno se ophodi prema meni i dozvoljava mi da klanjam za vrijeme radnog vremena.

 • Bosanski

  PDF

  Revizija : Ersan Grahovac

  Ova knjižica odražava dijalog u kojem vidimo stav mnogih profesora filozofije, ali i drugih nauka, širom svijeta, prema vjeri. Oni, puni sebe i zadivljeni svojim mišljenjem, pokušavaju pokazati svoju intelektualnu plitkost, koju smatraju dubinom i superiornošću, nad slabašnim učenicima i studentima. Nažalost, u mnogim slučajevima se ne javi neki student ko bi takvog profesora spustio na zemlju, kao u što je uradio student u ovom dijalogu.

 • Bosanski

  MP4

  Predavač : Zakir Naik

  Kratki video o dokazima postojanja Allaha Uzvišenog kao odgovor svakom ateisti.

Stranica : 1 - Od : 1