Važnost Kur’ana i motivi njegovog učenja napamet

Opis

Saznajte u ovom predavanju, kolika je zapravo važnost Kur’ana u životu muslimana, kao i koja nagrada čeka ona koje je Allah Uzvišeni, iz Svoje milosti prema njima, počastio da nauče Kur’an napamet, ili druge podučavaju Kur’anu.

Download
Vaše mišljenje