Važnost Kur’ana i motivi njegovog učenja napamet

Opis

Saznajte u ovom predavanju, kolika je zapravo važnost Kur’ana u životu muslimana, kao i koja nagrada čeka ona koje je Allah Uzvišeni, iz Svoje milosti prema njima, počastio da nauče Kur’an napamet, ili druge podučavaju Kur’anu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu