Opis

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti Kur’ana, onoga ko čita Kur’an i radi po njemu, izučavanja Kur’ana i podučavanja njemu, onoga ko vješto uči Kur’an, okupljanja radi učenja Kur’ana, druženja sa Kur’anom, slušanja Kur’ana, postupanja po Kur’anu, uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana, sure El-Fatihe, sure El-Ihlas, sura El-Felek i En-Nas, sure El-Bekare, oporuke Kur’anom, i učenja Kur’ana.

Vaše mišljenje