Kur’an Kerim

Opis

Najveća milost i Allahova blagodat koju je dao ljudima jeste Njegova Knjiga, koju je objavio Svome Poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. Knjiga koja je uputa svjetovima. Knjiga koja sadrži sve što je potrebno čovjeku da uspije na ovom, a i na budućem svijetu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: