Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju komentar ajeta sa kojim počinje svaka sura u Kur’anu, osim sure Et-Tevbe (Pokajanje).

Vaše mišljenje