Islam i nauka

Opis

Da li između islama i nauke postoji spor i nesuglasica? Dali se islamsko-vjersko učenje kosi sa naučnim otkrićima? Ili je to samo potvrda onom što je došlo u Kur’anu i Hadisu. Predavanje je na tu temu te se nadamo da će se svi okoristiti u tolikoj mjeri koliko su upućeni u svjetovne nauke i savremena dostignuća kao i islamske znanosti.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje