Islam i sufije

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Pojašnjenje akide sufija po pitanju tevessula, šefata, šejhova, kaburova itd.

Vaše mišljenje