Opis

Ovaj audio klip objašnjava da postoje dvije vrste kurbana koji se kolje na hadžu, a to su: kurban koji je vadžib, kao što je kurban onoga koji koji obavlja hadždž temetu’ i kiran, i kurban koji se kolje za iskup, ili kurban onoga koji je spriječen da upotpuni obrede hadždža, i kurban koji je sunnet, kao što je dobrovoljni kurban.

Vaše mišljenje