Opis

Ovaj audio klip objašnjava propise klanja kurbana. Zatim pojašnjava uvjete koje je potrebno ispuniti da bi životinja bila validna za kurban, kao što su: da bude od stoke, da napuni starosnu dob, da pri sebi nema mahana, i koje su to mahane koje ne smiju biti kod životinje, a koje mogu da budu? Zatim pojašnjava koji kurban je najbolji za klanje.

Vaše mišljenje