Opis

Ovaj audio klip pojašnjava način plaćanja onome ko zakolje kurban. Da li mu je dozvoljeno platiti mesom od kurbana ili ne? Zatim da li mu je dozvoljeno dati meso od kurbana nakon što mu se plati naknada za obavljen posao?

Vaše mišljenje