Definicija sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava jezičku i šerijatsku definiciju sunneta Allahova Poslanika, alejhi selam.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu