Povratimo se Kur’anu i sunnetu

Opis

Kur’an i sunnet su dva glavna izvora za islamsku akidu, te nije dozvoljeno nijednom insanu koji se smatra muslimanom i priziva iman da omalovaži ili ne prihvati jedan ili oba izvora, bez obzira u kakvoj situaciji se nalazio.

Download
Vaše mišljenje