Odlike sunneta

Opis

Saznajte u ovom audio predavanju koje sve blagodati proizilaze slijeđenjem i praktikovanjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje