Slijeđenje Kur’ana i sunneta

Opis

U ovom predavanju daija podstiče na obaveznost slijeđenja i rada po Kur’anu i sunnetu, te da je sunnet pravi tumač Kur’ana.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje