Stvari koje kvare post

Opis

Nekoliko riječi o stvarima koje kvare post kao spolni odnos, svjesno izbacivanje sperme, jelo i piće, stvari koje su u značenju jela i piće, vađenje krvi putem hidžame, pojava krvi hajza i nifasa uz pojašnjenje drugih pitanja vezanih za ovu tematiku.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu