Ko bude razlog sadake ima nagradu kao i onaj ko je udjelio

Vaše mišljenje