Poglavlje o dovama

Opis

U ovom članku autor govori o vrstama dove, snazi dove, primanju dove, šta sprečava uslišavanje dove, odnosu dove i nedaća, vrijednostima dove, pravilima vezanim za dovu i propisima vezanim za dove.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Poglavlje o dovama

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿كتاب الأدعية﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Poglavlje o dovama

  Vrste dove

  Postoji dova koja je isključivo ibadet, tj. kojom se ne traži ništa, nego se njome samo izražava pokornost Allahu (du'a'ul-'ibadet), i dova kojom se nešto traži i moli (du'a'ul-mes'ele), a svaka od tih vrsta podrazumijeva drugu.

  Prva vrsta - Du'au-l-'ibadeh

  Dova ibadeta označava iskreno približavanje samo Allahu Uzvišenom, poniznost i zahvala Njemu, kroz veličanje Njegovih imena i svojstava, kako bi se ostvario željeni cilj ili kako bi se uklonila šteta.

  Allah Uzvišeni veli: I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: „Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!“ – odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike. (El-Enbija, 87-88.)

  Druga vrsta – Du'a'u-l-mes'eleti

  Dova traženja označava traženje određene koristi i otklanjanje određene štete. Allah Uzvišeni kaže: I samo su govorili: „Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!“ (Alu Imran, 147.)

  Snaga dove

  Dova ima stepen oružja. Sve što su oružje i onaj ko ga nosi jači, jači je i uticaj na neprijatelja, a ako je oružje slabo i trag kojeg ostavlja je slab.

  Dova je vjernikovo oružje koje mu koristi u svim situacijama, a od stepena vjerovanja, praktikovanja vjere i truda, zavisi i procenat primanja dove i ostvarenje željenog cilja.

  Allah Uzvišeni veli: I svjedočenje Allaha radi obavite! To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (Et-Talak, 2-3.)

  Primanje dove

  Allah je Neovisan i Plemenit i nikada ne odbija molbe. Ako se ispune svi uslovi dove, onda će se desiti jedno od ovoga:

  - ili će Allah odmah primiti dovu,

  - ili će odgoditi uslišavanje kako bi musliman povećao svoju poniznost,

  - ili će mu dati bolje od onoga što je tražio,

  - ili će mu zbog te dove ukloniti određenu nedaću,

  - ili će odgoditi uslišavanje do Sudnjeg dana, a Allah najbolje zna šta je dobro za Njegovog roba.

  Allah Uzvišeni veli:

  1. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (Et-Talak, 3.)

  2. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. (El-Bekare, 186.)

  Šta sprečava uslišavanje dove?

  Dova je jedan od najboljih načina ostvarivanja željenog cilja, međutim, nekada ona ne ostavlja trag zbog određenih razloga.

  - Nekada se dova ne prima zbog slabosti onoga koji moli, jer moli za nešto što je grijeh.

  - Nekada se dova ne prima zbog slabosti data-originala onoga ko moli, jer nije usredotočen na ono što govori i nije okrenut data-originalem ka Allahu prilikom toga.

  - Nekada se dova odbije zbog konzumiranja hrane koja je zabranjena, nepravde, nemara, grijeha koji su prekrili data-originale.

  - Ponekad se dova ne primi zbog toga što čovjek požuruje i želi da se što prije usliša, a kada vidi da se to ne dešava, on ostavi dovu.

  - Nekada se dova ne usliša kako bi mu bila primljena na Onome svijetu i kako bi mu bilo podareno ono što je veće od onoga što je želio.

  - Nekada mu se dova ne primi, ali mu se zbog te dove ukloni određena nedaća.

  - Nekada se dova odbije zbog toga što ako bi bila primljena čovjek bi povećao griješenje.

  - Nekada se ne dova ne primi jer ukoliko bi se primila, čovjek mi se nakon toga zanimao nečim drugim i okrenuo bi se od upućivanja dove Allahu.

  Prenosi se da je Džabir, radijallahu 'anhu, kazao: „Skupina jevreja je naišla pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i pozdravila ga riječima: 'O Ebu-l-Kasime, neka te zadesi smrt (es-samu alejke)!' On je odgovorio: 'I na vas (ve 'alejkum)' Aiša je tada srdito upitala: 'Zar nisi čuo šta su kazali?' Poslanik joj odgovori: 'Naravno da sam čuo i odgovorio sam im. Naše molbe protiv njih se primaju, dok se njihove protiv nas ne primaju.'“[1]

  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „O ljudi, Allah je dobar i prima samo dobro! Naredio je vjernicima ono što je naredio i poslanicima. On kaže: O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela cinite, jer Ja dobro znam sta vi raditei kaže: O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili. Potom je, veli Ebu Hurejre Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo čovjeka raščupana i prašnjava od dugog putovanja koji podigne ruke k nebu i moli: Gospodaru, Gospodaru, a hrana mu haram, piće mu haram, odjeća mu je haram i hrani se haramom, pa kako da mu bude uslišano.“[2]

  Odnos dove i nedaća

  Dova je jedan od najdjelotvornijih lijekova, ona se suprostavlja nedaći i sprečava je, a ukoliko se nedaća desi, ona je uklanja ili ublažava.

  Odnos dove i nedaće ima tri stanja:

  Prvo: Dova može da bude jača od nedaće, pa da je odbije.

  Drugo: Dova može biti slabija od nedaće, pa da je nedaća nadvlada.

  Treće: Dova i nedaća se mogu jedna drugoj suprostaviti.

  Vrijednost dove

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. Da li je onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju! (Ez-Zumer, 9.)

  2. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. (El-Bekare, 186.)

  3. Gospodar vaš je rekao: Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi. (El-Mu'min, 60.)

  Pravila vezana za dovu i uzroci koji vode ka tome da se dova usliša

  Dova ima svoja pravila i uzroke koji vode ka tome da se ona primi. Neka od tih pravila i uzroka su:

  - Iskrenost u ime Allaha Uzvišenog, otpočinjanje dove zahvalom Njemu, a nakon toga donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na početku i na kraju dove.

  - Da se prilikom dove dozivaju Allahova imena, a ne svojstva. Dakle, zabranjeno je da se kaže: „O Allahovo lice, o Allahovo znanje, o Allahova milosti.“, i sl.

  - Dozvoljeno je približivanje Allahu spominjanjem Njegovih svojstava, kao npr. da se kaže: „Allahu moj, ja Te molim Tvojom uzvišenom moći.“, ili: „Allahu moj, ja Te molim Tvojom sveobuhvatnom milošću.“, i sl.

  - Prilikom dove data-originale treba da bude prisutno, glas stišan. Čovjek treba da prizna da je griješnik i da traži oprost za svoje grijehe, i treba da prizna Allahove blagodati koje su mu darovane, te da se zahvali na njima.

  - Dova treba da se ponavlja tri puta. Treba biti ustrajan u dovi i biti uvjeren da će se ona uslišati. Ne smije se tražiti nešto što je grijeh niti u dovu treba pretjerivati. Treba imati lijepo mišljenje o Allahu Uzvišenom.

  - Ne smije se doviti na štetu svoje porodice, života, imetka, djece. Hrana koju čovjek jede mora biti dozvoljenja, kao i piće i odjeća. Svakom treba vratiti njegovo pravo. Prilikom dove treba biti skrušen i ponizan i imati abdest.

  - Dlanove treba podignuti u visini ramena, skupiti jedan uz drugi, okrenuvši ih prema nebesima. Ako hoće može da njima prekrije lice, okrenuvši vanjski dio šaka prema kibli.

  - Prilikom dove treba se okrenuti prema kibli, treba doviti i kada je čovjek u nedaći, a i kada nema problema. Treba da dovi dovama za koje je rečeno da se primaju, a koje su prenesene u šerijatskim tekstovima.

  Allah Uzvišeni veli: ﷻ‬ Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju (mole Ga), a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžda, 15-17.)

  Propisi vezani za dove

  Postoji tri vrste dova i propisi vezani za njih:

  Prva: Vrsta koja je propisana od strane Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, dova može biti obavezna ili pohvalna. ﷻ‬ ovu vrstu ulaze dove koje su vezane za namaz i druge kur'ansko-sunnetske dove koje Allah voli i sa kojima je zadovoljan. Najzvišenija i najpotpunija dova spomenuta u Kur'anu je: Uputi nas na Pravi put, na put onih koje si Svojim blagodatima obasuo, a ne na put onih koji su na sebe srdžbu izazvali niti na put onih koji su zalutali. (El-Fatiha, 6-7.)

  Druga: Vrsta koja je zabranjena od strane Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao pretjerivanje u dovama, poput toga da rob traži ono što je specifično samo za Gospodara, da njegovo znanje učini sveobuhvatnim, da ga učini svemoćnim, da mu podari spoznaju nevidljivog svijeta i sl. Sve ovo Allah ne voli i nije sa time zadovoljan.

  Treća: Vrsta koja je dozvoljena, kao npr. da moli višak nečega što je samo po sebi dozvoljeno i što nije grijeh.

  [1] Bilježi Muslim, br. 2166.

  [2] Bilježi Muslim, br. 1015.

  Vaše mišljenje