Propis konzumiranja cigareta

Opis

Štetnost duhana i konzumiranja istog, te pojašnjenje da je pušenje duhana HARAM u Islamu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje