Opis

Ovaj audio klip objašnjava način na koji se žena kupa nakon hajza i nifasa, spominjući predaje koje su prenešene od Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve selem, po ovom pitanju.

Vaše mišljenje