Propis posta dana Ašure

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis posta dana Ašure, spominjući stavove i dokaze islamske uleme. Zatim objašnjava način na koji se posti dan Ašura, i da li je obavezno postiti samo jedan dan ili dan prije i dan poslije ili samo dan Ašure i dan poslije? Također pojašnjava da li je post u mjesecu muharremu vrijedniji od posta u mjesecu š’abanu?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: