Propis posta uz ostavljanje namaza u ramazanu

Opis

Kakav je propis posta uz ostavljanje namaza u ramazanu?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Propis posta uz ostavljanje namaza u ramazanu

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Salih El-Usejmin

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Propis posta uz ostavljanje namaza u ramazanu

  Pitanje:

  Kakav je propis posta uz ostavljanje namaza u ramazanu?

  Odgovor:

  Doista, onaj ko posti a ne klanja, post mu neće nikakve koristi donijeti niti će biti primljen od njega, i sa njega obaveza nije spala, nego on se ne traži od njega sve dok ne počne klanjati, zato što onaj ko ne klanja je poput jehudija i kršćana.

  Šta misliš kada bi kršćanin ili jehudija postio a on još uvijek na svojoj vjeri, da li će biti primljen od njega? Ne! Zato, kažemo ovakvoj osobi da se pokaje Allahu tako što će početi obavljati namaz, i da posti, a Allah će primiti pokajanje svakog ko mu se pokaje.

  (Kitabu fetava ed-da've – Ibn-Usejmin, str. 65-66)